<listing id="59zf7"></listing>

  <sub id="59zf7"><thead id="59zf7"><font id="59zf7"></font></thead></sub>

     <p id="59zf7"></p>
    <p id="59zf7"><menuitem id="59zf7"></menuitem></p>
    <listing id="59zf7"><noframes id="59zf7"><thead id="59zf7"></thead>
    <address id="59zf7"><sub id="59zf7"><address id="59zf7"></address></sub></address>
     
     

       <address id="59zf7"></address>
       <address id="59zf7"><address id="59zf7"><th id="59zf7"></th></address></address>

          <form id="59zf7"><sub id="59zf7"><var id="59zf7"></var></sub></form><b id="59zf7"><form id="59zf7"><dl id="59zf7"></dl></form></b>

           鹽城振得管件有限公司
           鹽城振得管件有限公司
           Yan Cheng Zhen De Pipefittings Co., Ltd.
           中文版
           English

           咨詢服務熱線:
           18912584970

            

            

           產品分類 / Product Categories
           承插焊彎頭
           承插焊三通
           雙承口管箍
           單承口管箍
           承插焊活接頭
           承插焊管帽
           承插焊四通
           螺紋彎頭
           螺紋三通
           雙螺口管箍
           單螺口管箍
           螺紋活接頭
           螺紋管帽
           螺紋四通
           四方頭管塞
           六角頭管塞
           六角雙絲頭
           螺紋短節
           六角補芯
           半管接頭
           六角外絲
           直通接頭
           直角接頭
           三通接頭
           內外絲活接頭
           內外絲彎頭
           異徑插入件
           斜三通
           支管座
           支管臺
           漸縮管
           鍛制管件
           您當前位置: 首頁 > 鍛制管件
           漸縮管

              產品實物圖:
           同心漸縮管 偏心漸縮管
           同心漸縮管 偏心漸縮管

             

             產品結構圖:

           同心漸縮管 偏心漸縮管

           同心漸縮管

           偏心漸縮管

             

             漸縮管產品參數表:

           Size Outside Diameter Wall Thickness End
           To
           End
           A
           NPS Small
           End
           D2
           Large
           End
           D1
           T2 T1
           Sch40
           (STD)
           Sch80
           (XS)
           Sch160 XXS Sch40
           (STD)
           Sch80
           (XS)
           Sch160 XXS
           1/4"×1/8" 10.3 13.7 1.7 2.4 - - 2.2 3.0 3.7 6.1 57
           3/8"×1/8" 10.3 17.1 1.7 2.4 - - 2.3 3.2 4.0 6.4 64
           3/8"×1/4" 13.7 17.1 2.2 3.0 - - 2.3 3.2 4.0 6.4 64
           1/2"×1/8" 10.3 21.3 1.7 2.4 - - 2.8 3.7 4.8 7.5 70
           1/2"×1/4" 13.7 21.3 2.2 3.0 - - 2.8 3.7 4.8 7.5 70
           1/2"×3/8" 17.1 21.3 2.3 3.2 - - 2.8 3.7 4.8 7.5 70
           3/4"×1/8" 10.3 26.7 1.7 2.4 - - 2.9 3.9 5.6 7.8 76
           3/4"×1/4" 13.7 26.7 2.2 3.0 - - 2.9 3.9 5.6 7.8 76
           3/4"×3/8" 17.1 26.7 2.3 3.2 - - 2.9 3.9 5.6 7.8 76
           3/4"×1/2" 21.3 26.7 2.8 3.7 4.8 7.5 2.9 3.9 5.6 7.8 76
           1"×1/8" 10.3 33.4 1.7 2.4 - - 3.4 4.5 6.4 9.1 89
           1"×1/4" 13.7 33.4 2.2 3.0 - - 3.4 4.5 6.4 9.1 89
           1"×3/8" 17.1 33.4 2.3 3.2 - - 3.4 4.5 6.4 9.1 89
           1"×1/2" 21.3 33.4 2.8 3.7 4.8 7.5 3.4 4.5 6.4 9.1 89
           1"×3/4" 26.7 33.4 2.9 3.9 5.6 7.8 3.4 4.5 6.4 9.1 89
           1-1/4"×1/8" 10.3 42.2 1.7 2.4 - - 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/4"×1/4" 13.7 42.2 2.2 3.0 - - 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/4"×3/8" 17.1 42.2 2.3 3.2 - - 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/4"×1/2" 21.3 42.2 2.8 3.7 4.8 7.5 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/4"×3/4" 26.7 42.2 2.9 3.9 5.6 7.8 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/4"×1" 33.4 42.2 3.4 4.5 6.4 9.1 3.6 4.9 6.4 9.7 102
           1-1/2"×1/8" 10.3 48.3 1.7 2.4 - - 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1-1/2"×1/4" 13.7 48.3 2.2 3.0 - - 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1-1/2"×3/8" 17.1 48.3 2.3 3.2 - - 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1-1/2"×1/2" 21.3 48.3 2.8 3.7 4.8 7.5 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1.1/2"×3/4" 26.7 48.3 2.9 3.9 5.6 7.8 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1-1/2"×1" 33.4 48.3 3.4 4.5 6.4 9.1 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           1-1/2"×1-1/4" 42.2 48.3 3.6 4.9 6.4 9.7 3.7 5.1 7.1 10.2 114
           2"×1/8" 10.3 60.3 1.7 2.4 - - 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×1/4" 13.7 60.3 2.2 3.0 - - 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×3/8" 17.1 60.3 2.3 3.2 - - 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×1/2" 21.3 60.3 2.8 3.7 4.8 7.5 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×3/4" 26.7 60.3 2.9 3.9 5.6 7.8 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×1" 33.4 60.3 3.4 4.5 6.4 9.1 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×1-1/4" 42.2 60.3 3.6 4.9 6.4 9.7 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2"×1-1/2" 48.3 60.3 3.7 5.1 7.1 10.2 3.9 5.5 8.7 11.1 165
           2-1/2"×1/8" 10.3 73.0 1.7 2.4 - - 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×1/4" 13.7 73.0 2.2 3.0 - - 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×3/8" 17.1 73.0 2.3 3.2 - - 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×1/2" 21.3 73.0 2.8 3.7 4.8 7.5 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×3/4" 26.7 73.0 2.9 3.9 5.6 7.8 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×1" 33.4 73.0 3.4 4.5 6.4 9.1 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×1-1/4" 42.2 73.0 3.6 4.9 6.4 9.7 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×1-1/2" 48.3 73.0 3.7 5.1 7.1 10.2 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           2-1/2"×2" 60.3 73.0 3.9 5.5 8.7 11.1 5.2 7.0 9.5 14.0 178
           3"×1/8" 10.3 88.9 1.7 2.4 3.2 4.8 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×1/4" 13.7 88.9 2.2 3.0 3.7 6.1 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×3/8" 17.1 88.9 2.3 3.2 4.0 6.4 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×1/2" 21.3 88.9 2.8 3.7 4.8 7.5 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×3/4" 26.7 88.9 2.9 3.9 5.6 7.8 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×1" 33.4 88.9 3.4 4.5 6.4 9.1 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×1-1/4" 42.2 88.9 3.6 4.9 6.4 9.7 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×1-1/2" 48.3 88.9 3.7 5.1 7.1 10.2 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×2" 60.3 88.9 3.9 5.5 8.7 11.1 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3"×2-1/2" 73.0 88.9 5.2 7.0 9.5 14.0 5.5 7.6 11.1 15.2 203
           3-1/2"×1/8" 10.3 101.6 1.7 2.4 - - 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×1/4" 13.7 101.6 2.2 3.0 - - 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×3/8" 17.1 101.6 2.3 3.2 - - 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×1/2" 21.3 101.6 2.8 3.7 4.8 7.5 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×3/4" 26.7 101.6 2.9 3.9 5.6 7.8 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×1" 33.4 101.6 3.4 4.5 6.4 9.1 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×1-1/4" 42.2 101.6 3.6 4.9 6.4 9.7 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×1-1/2" 48.3 101.6 3.7 5.1 7.1 10.2 5.5 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×2" 60.3 101.6 3.9 5.5 8.7 11.1 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×2-1/2" 73.0 101.6 5.2 7.0 9.5 14.0 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           3-1/2"×3" 88.9 101.6 5.5 7.6 11.1 15.2 5.7 8.1 12.0 16.0 203
           4"×1/4" 13.7 114.3 2.2 3.0 - - 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×3/8" 17.1 114.3 2.3 3.2 - - 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×1/2" 21.3 114.3 2.8 3.7 4.8 7.5 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×3/4" 26.7 114.3 2.9 3.9 5.6 7.8 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×1" 33.4 114.3 3.4 4.5 6.4 9.1 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×1-1/4" 42.2 114.3 3.6 4.9 6.4 9.7 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×1-1/2" 48.3 114.3 3.7 5.1 7.1 10.2 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×2" 60.3 114.3 3.9 5.5 8.7 11.1 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×2-1/2" 73.0 114.3 5.2 7.0 9.5 14.0 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×3" 88.9 114.3 5.5 7.6 11.1 15.2 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           4"×3-1/2" 101.6 114.3 5.7 8.1 - - 6.0 8.6 13.5 17.1 229
           備注:
           1: 每種規格的上下值分別代表最大、最小尺寸。
           2: 產品壁厚外圍平均值不低于所列值,最小值僅限于局部區域。
           3: 上述漸縮管尺寸符合MSS SP-95標準。

            

             漸縮管生產工藝流程:

           尺寸/Size 1/8″~4″ (DN6~DN100)
           壓力等級/Class 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS
           連接形式/Type Threads: American National Standard Taper Pipe Threads,
           NPT(ANSI/ASME B1.20.1-1983),
           Also available in other thread forms: Rc, Rp, BSP, BSPT,BSPP and in any combination.
           材質/Materal 碳鋼,不銹鋼,合金鋼,雙相,鎳合金,低溫鋼,銅鎳
           Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex, Nickel Alloys, Low temperature Steel, Carbon Steel
           表面處理/Surface Treatment 熱浸鍍鋅、環氧樹脂和FBE涂層、電拋光、噴砂、焊接
           Hot Dipped Galvanizing, Epoxy & FBE Coating, Electro Polish, Sand Blasting, Soldering
           制造工藝/Manufacturing process Cutting, Heat treatment, Forging, Machining
           下料鋸切、熱處理、模鍛、沖切邊、噴砂、機械加工
           制造標準/Manufacturing Standards MSS SP-95

            

             漸縮管生產用材料等級:

           碳鋼/Carbon Steel 20#, Q235B, ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2
           不銹鋼/Stainless Steel ASTM A182 F304, 304L, 316, 316L, 310S, 316Ti, 317L, 321
           合金鋼 /Alloy Steel ASTM / ASME A 182, ASTM / ASME F5, F9, F11,F22, F91
           雙相鋼 /Duplex & Super Duplex Steel ASTM A 182 – F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950.
           銅合金/Copper Alloy Steel ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30)
           鎳合金 /Nickel Alloy ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200) , UNS 2201 (NICKEL 201 ) , UNS 4400 (MONEL 400 ) , UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825) , UNS 6600 (INCONEL 600 ) , UNS 6601 (INCONEL 601) , UNS 6625 (INCONEL 625) , UNS 10276 (HASTELLOY C 276)

            

             漸縮管產品尺寸數據表:

           Nominal Pipe
           Size(inch)
           Overall Length
           (mm)
           Outside diameter at end Wall Thickness
           prior to threading or grooving)
           Square Cut Ends(mm) Other End Connection(mm)
           1/8”to 3/8” ±1.5 0.8±0.4 ±0.8 Not less than 87.5%
           of nominal wall
           thickness
           1/2”to 1-1/2” ±1.5 0.8±0.4 0.8±1.5
           2”to 2-1/2” ±3.0 ±0.8 0.8±1.5
           3”to 4” ±3.0 ±0.8 ±1.5
           (1) Dimensions in Millimeters.
           (2) Wall Thickness:T1 & T2 in accordance with ASME B36.10M 
           PBE:Plain Both Ends  BBE:Bevel Both Ends        TBE:Thread Both Ends 
           PSE:Plain Small End   BSE:Bevel Small End        TSE:Thread Small End
           PLE:Plain Large End   BLE:Bevel Large End        TLE:Thread Large End
           返回列表
           Copyright © 2018 版權說明:鹽城振得管件有限公司  手機:18912584970  蘇ICP備18066068號   網站地圖   xml地圖
           地址:江蘇省建湖縣民營創業園6號路  電話:0515-82898685  傳真:0515-89201195  郵箱:yczhende@163.com
           鍛制管件 漸縮管 碳鋼漸縮管 不銹鋼漸縮管 鍛制漸縮管 高壓漸縮管
           东京热网站_亚洲国产欧美在线人成_国内精品福利丝袜视频_速发_国产亚洲人成网站在线观看